dissabte, 19 de desembre del 2009

Competències Digitals

APUNTS:

COMPETÈNCIA DIGITAL:
El coneixement i ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) s'anomena competència digital.
El procés d'adquisició d'aquesta, s'anomena alfabetització digital.
(desconeixement= analfabetisme digital).

A la universitat, amb el suport de les TIC, aconseguim:
 • gestionar millor la informació.
 • comunicar-nos amb docents i estudiants per aprendre i transformar aquestes interaccions en coneixement.
COMPETÈNCIA DIGITAL DEL MESTRE:
En el cas del mestre, caldria afegir competències digitals específiques de caire didàctic que habilitin l'educador per emprar la tecnologia per a ensenyar i ajudar a aprendre.

*DOCUMENTS DE REFERÈNCIA:
 1. UNESCO's ICT Competency Standards for teachers.
 2. ISTE:
2.1 Normes Nacionals sobre Tecnologia Educativa per a Docents
2.2 Normes Nacionals sobre Tecnologia Educativa per a Estudiants


1.UNESCO:
Es descriuen 3 nivells que haurien d'adquirir els docents:

- Nocions bàsiques de tecnologia:
. Conèixer el funcionament bàsic del "maquinari" i del "programari", doncs també:
. aplicacions d'activitat
. un navegador
. un programa de comunicacions
. un programa de presentació i aplicacions de gestió
. Utilitzar la tecnologia durant les activitats amb el conjunt de la classe.
. Posseir les competències i coneixements tecnològics dels recursos web que calen per
utilitzar la tecnologia, i la pedagogia que hi contribueix.

- Aprofundiment de coneixements:
. Conèixer una sèrie d'aplicacions i instruments específics i, utilitzar-los amb flexibilitat
en diferents situacions basades en problemes i projectes.
. Utilitzar xarxes de recursos per ajudar als estudiants a col.laborar.
. Crear i supervisar els plans de projectes dels estudiants.
. Crear projectes complexes i vetllar per la seva gestió, per col.laborar amb altres
docents i, utilitzar xarxes per a accedir a la informació, a fi d'abonar la seva propia
formació professional.

- Creació de coneixements:
. Concebre comunitats del coneixement basades en les TIC i, saber utilitzar-les per
fomentar les competències del estudiants en matèria de creació de coneixements.
. Desenvolupar un paper de lideratge en la formació, elaboració i aplicació d'una
concepció de la seva escola, enriquits per les TIC.
. Tenir la capacitat necessària i mostrar la inclinació adequada per experimentar,
aprendre i utilitzar les TIC amb vista a crear comunitats professionals del coneixement.


2.ISTE:

2.1 Per a Docents:
 • Inspirar i facilitar l'aprenentatge i la creativitat dels estudiants
 • Planificar i dissenyar experiències d'aprenentatge i avaluació incorporant instruments contemporanis
 • Mostrar coneixements, habilitats i estratègies de treball innovadores i centrades en la societat digital
 • Promoure la ciutadania digital i la responsabilitat
 • Millorar la pròpia pràctica professional i la capacitat de lideratge

2.2 Per a Estudiants:
 • Creativitat i innovació
 • Comunicació i col·laboració
 • Investigació i fluïdesa en l'ús de la informació
 • Pensament crític, resolució de problemes i presa de decisions
 • Ciutadania digital
 • Funcionament de la tecnologia i conceptes

EL QUE HEM APRÈS A CLASSE:
-Creació i ús constant d'un bloc personal (amb els coneixements que comporta el seu ús:
- Enllaços
- Entrades
- Publicacions de vídeos, imatges, presentacions,
documents...
-Blogosfera
-Treball cooperatiu: wikis
-Aportacions a la wikipèdia, i col.laborar en wikispaces
-Eina per emmagatzemar webs d'interès: Marcador Delicious (creant-nos un perfil)
-Publicació en el nostre bloc d'una llicència d'ús: coneixement de la Creative Commons.
-Índexs automàtics amb word
-Coneixement d'ús del programa Gimp (imatges)
-Espai gratuit per a publicar presentacions: Slideshare.
-La utilització del Power Point (presentacions) -una de les coses que anteriorment no sabia fer ja que no l'havia utilitzat prèviament, i ara ja puc dir que sé utilitzar.
-
Coneixement i ús del programa Audacity (So)
-Conceptes com: Blocroll, Canal RSS, codi embed, etc.
-Hem conegut i visitat dos espais web d'educació infantil: edu365 i educalia
-Edició d'un vídeo: Movie Maker i posteriorment publicar-lo en el Youtube.
-Creació d'un mapa conceptual amb el : CmapTools
-Coneixement i ús del programa JClick
-Coneixement i ús del Google Docs (crear document, presentació, full de càlcul i formulari, i compartir-ho)
-Espai que permet publicar i compartir documents: Scribd

REFLEXIÓ:
En el cas de la UNESCO, podríem dir que tenim assolit el primer nivell de nocions bàsiques de tecnologies amb el que hem après i sabem, i que ara, cal aprofundir en els coneixements, adquirir flexibilitat, pràctica i ampliar continguts per tal d'arribar a ser un bon mestre en relació a les competències digitals específiques que ha aquest ha de reunir amb les tecnologies. Però de moment, ens situem en les que segons la ISTE demana als estudiants.
De totes maneres, personalment considero, que el procés d'aprenentatge adquirit en aquests tres mesos, ha estat un pas molt gran per a mi. Perquè de fer un ús molt bàsic amb l'ordinador, (word, navegar per internet, ús del correu electrònic i poca cosa més...)he après a realitzar tot el que esmento en aquella àmplia llista sobre el que hem realitzat a classe. Tenir un bloc, saber publicar vídeos, crear presentacions, saber retocar una imatge, crear un vídeo, ús del GoogleDocs per posar-nos d'acord amb un treball en grup...són una llarga sèrie de coses que per mi s'han obtingut, com a un repte molt gran!
Ara cal no adormir-se sobre la confiança del que sabem fer, i cal doncs,estar receptius en el món tecnològic que cada dia va canviant i innovant...només hem pregunto que si amb voluntat i esforç, he après tot això en tres mesos en aquest primer curs, de què puc ser capaç d'aprendre en aquests tres anys i mig que falta per acabar els estudis....?








Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada